ES investicijos

Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalies gamybą galutiniame energijos suvartojime

UAB “Akrolita“, veikianti nuo 1993 m., nuo pat įmonės įkūrimo pradžios vykdo ir plėtoja akmens pjaustymo, tašymo ir apdailinimo veiklą. Pagrindinė įmonės veiklos sritis – granitinių paminklų, jų ruošinių ir kitų granitinių detalių gamyba ir realizavimas, kapaviečių įrengimas.

UAB „Akrolita“ įmonėje vykdomiems procesams naudojami energijos ištekliai: biokuras, elektros energija, vanduo.
Elektros energijos sąnaudos pastaraisiais metais ženkliai išaugo. Tokie pokyčiai stipriai paveikė bei sutrikdė įmonės gamybinius procesus bei mažino įmonės pelningumą.

Siekdama optimizuoti gamybos sąnaudas ir didinti investicijas į produkcijos apimtis bei mažinti neigiamą gamybos procesų įtaką aplinkai ir remdamasi 2022 m. atlikto energijos vartojimo audito ataskaitos išvadomis, UAB „Akrolita“ inicijuoja projektą, kurio metu numatoma įrengti atsinaujinančius energijos išteklius (AEI) naudojančius energijos gamybos pajėgumus. Įvertinus įmonės elektros energijos sąnaudas, šiuo metu vykdomą plėtrą bei saulės elektrinių galimas montavimo vietas, planuojama įrengti saulės elektrines. Įvertinus saulės elektrinių atsipirkimo laikotarpį, galima teigti, kad įmonei yra naudinga investuoti į atsinaujinančių energijos išteklių įrenginius, kadangi po sąlyginai trumpo laikotarpio UAB „Akrolita“ gamybos kaštai mažės, sutaupytos lėšos galės būti investuojamos į produkcijos kokybę ir apimties didinimą bei kitų aplinkosauginių iniciatyvų įgyvendinimą.

Finansuojama pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse“ apraše bei Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką.

Bendra projekto vertė – 138.852,41 Eur.
Finansuojama 2021–2027 metų ES fondų investicijų programos lėšomis – 69.422,90 Eur.
Pareiškėjo nuosavos lėšos – 69.429,51 Eur.
Projektas įgyvendinamas nuo 2023 m. gegužės 19 d. iki 2025 m. liepos 31 d.

Apie mus Akrolita

Comments are disabled.